DOCUpics er mobil, funktionel og nem fotodokumentation.

DOCUpics tilpasses let din organisations behov og integreres let til virksomhedens andre systemer.

Hvad kan DocuPics tilbyde?

Enkel, pålidelig og valid rapportering fra "marken" med GPS-Lokation og tidsstempel

Kvalitetssikring af det udførte arbejde inklusiv juridisk gyldig dokumentation

Sikker API løsning, som uden omveje får den ønskede information, i det rette format, frem til den rigtige modtager.

Nem vej til indsamling af klart definerede informationer, lokalt og globalt.

Let og pædagogisk løsning for alle medarbejdere, teams og ledelse

Om DOCUpics firma

Hvem er vi?

DOCUpics er en kvalitets- og løsningsorienteret virksomhed med stor erfaring i digitale projekter, praktisk forretningsudvikling og forståelse.

Vi har et skarpt fokus på etablering af muligheder som skaber fremdrift og optimering af processer.

Vort team tilbyder dynamiske løsninger målrettet en lang række brancher. Vi er altid klar til sammen med vore kunder at udfordre ”det vi plejer at gøre”.

Vort formål er at sikre vore samarbejdspartnere det bedste udgangspunkt for udnyttelse af både kendte og nye muligheder. Vore dynamiske løsninger sikrer fremdrift, optimerer processer, minimerer fejl og skaber vækst.

Om DOCUpics løsning

DOCUpics løsningen er nem, seriøs dokumentation baseret på apps, mobile enheder, virksomhedstilpassede rapporter. Vore værktøjer skaber værdi internt i hele organisationen, sikrer virksomhedens kunder og samarbejdspartnere et seriøst kvalitetsniveau og at evt. reklamationer håndteres på baggrund af dokumenterede facts.

Brancher

Montage, byggeri og entreprenører
Håndværksvirksomheder
Automotive
Fødevareindustri
Forsikring og skadehåndtering
Finansielle virksomheder
Og mange flere….